Antonim Kata Pokok Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia

Dirangkum pada hari Ahad 22 September 2019 oleh Staf


Pokok memiliki 8 antonim. Kata ataupun istilah ini memiliki arti dan makna yang berlawanan atau berlainan dengan pokok.

Arti kata pokok

Pokok berarti segala tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Pokok juga berarti pokok kayu
Contoh: Pokok beringin

Pokok berarti batang kayu dari pangkal ke atas. Pokok juga berarti pokok kayu
Contoh: Pada pokok pohon karet itu terdapat banyak torehan

Pokok berarti uang yang dipakai sebagai induk dalam berniaga. Pokok juga berarti modal
Contoh: Pokok perusahaan itu lima juta

Pokok berarti harga pembelian
Contoh: Kain ini dijual di bawah harga pokok

Pokok berarti lantaran. Pokok juga berarti sebab
Contoh: Itulah yang menjadi pokok perselisihan

Pokok berarti asas. Pokok juga berarti dasar. Pokok juga berarti inti sari
Contoh: Pokok pikiran, pada pokoknya, pada dasarnya

Pokok berarti pusat (yang menjadi titik perhatian dan sebagainya)
Contoh: Pokok pembicaraannya ialah masalah remaja

Pokok berarti tergantung. Pokok juga berarti terserah
Contoh: Jadi atau tidak, pokoknya kepada tuan

Pokok berarti yang terutama. Pokok juga berarti yang sangat penting
Contoh: Makanan pokok, pelaku pokok, perkara pokok, soal pokok, syarat pokok, pokoknya asal menang, yang terutama ialah menang

Daftar antonim kata pokok

  1. Penunjang
  2. Objek
  3. Pangkal
  4. Sekunder
  5. Ujung
  6. Akhir
  7. Terakhir
  8. Bapak

Demikian antonim, perlawanan dan perlainan arti dan makna dari pokok menurut Tesaurus Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih