Arti Istilah Kira-kira Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Jumat 20 September 2019 oleh Staf


Kira-kira memiliki 5 arti. Kira-kira berasal dari kata dasar kira. Kira-kira adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kira-kira memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga kira-kira dapat memberikan keterangan kepada kata lain, nomina atau kata benda sehingga kira-kira dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan dan verba atau kata kerja sehingga kira-kira dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Arti kira-kira

Dasar: kira
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adverbia
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kira-kira berarti lebih kurang
Contoh: Kira-kira 50 orang anak sekolah ikut berlatih kegiatan palang merah remaja

Dasar: kira
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adverbia
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kira-kira berarti agaknya. Kira-kira juga berarti barangkali. Kira-kira juga berarti mungkin (hampir pasti)
Contoh: Kira-kira ia tidak akan berani melawan saya

Dasar: kira
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kira-kira berarti dugaan. Kira-kira juga berarti sangka-sangka. Kira-kira juga berarti agak-agak
Contoh: Jangan kira-kira saja, katakan setepat-tepatnya

Dasar: kira
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kira-kira berarti hitungan. Kira-kira juga berarti taksiran. Kira-kira juga berarti rancangan (pengeluaran uang dan sebagainya)
Contoh: Menurut kira-kira, dia akan beruntung rp100.000,00

Dasar: kira
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kira-kira berarti timbang-timbang. Kira-kira juga berarti pikir-pikir dulu
Contoh: Kalau bicara kira-kira agar tidak menyakiti hati orang lain

Arti kata kira

Kira berarti pendapat yang hanya berdasarkan dugaan atau perasaan, bukan berdasarkan bukti nyata. Kira juga berarti sangka
Contoh: Apakah pada kiramu dia memfitnah kita?

Kira berarti hitung. Kira juga berarti taksir
Contoh: Salah kira

Kata dengan kata dasar kira

Kiraan berarti kira-kira


Kiranya berarti agaknya. Kiranya juga berarti rupanya
Contoh: Saya sangka orang baik, kiranya dia pengkhianat


Kiranya berarti semoga. Kiranya juga berarti mudah-mudahan (untuk menyatakan harapan)
Contoh: Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian

Kiranya berarti sekiranya

Memperkirakan berarti membuat perhitungan kira-kira. Memperkirakan juga berarti menduga (tentang suatu perhitungan). Memperkirakan juga berarti membuat perkiraan


Mengira berarti membuat kira-kira. Mengira juga berarti menyangka. Mengira juga berarti menduga
Contoh: Mereka mengira bahwa kereta api itu akan berhenti di stasiun yang lama


Mengira berarti memperhitungkan. Mengira juga berarti menaksir (berapa jumlahnya)
Contoh: Hendaklah kita dapat mengira uang masuk dan uang keluar

Pengira berarti orang yang mengira


Pengiraan berarti proses, cara, perbuatan mengira. Pengiraan juga berarti penaksiran


Perkiraan berarti yang diperkirakan. Perkiraan juga berarti hasil mengira-ngira. Perkiraan juga berarti pertimbangan. Perkiraan juga berarti perhitungan


Perkirakan berarti diperhitungkan


Sekiranya berarti seandainya. Sekiranya juga berarti jikalau
Contoh: Sekiranya buku ini bisa menggembirakan hatinya, aku akan memberikannya dengan senang hati


Sekiranya berarti seandainya. Sekiranya juga berarti jika

Terkira berarti dapat dikira. Terkira juga berarti terduga. Terkira juga berarti tersangka. Terkira juga berarti terhitung
Contoh: Tidak terkira sakitnya


Terkirakan berarti dapat dikirakan. Terkirakan juga berarti terkatakan. Terkirakan juga berarti terbayangkan (menurut akal sehat)
Contoh: Rakyat hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang tidak terkirakan


Istilah dengan kata dasar kira

Berkira-kira berarti menghitung-hitung. Berkira-kira juga berarti menaksir-naksir (berapa banyaknya). Berkira-kira juga berarti berpikir-pikir. Berkira-kira juga berarti mengira-ngira
Contoh: Ia berkira-kira sebentar, lalu mengiakan tanda setuju


Berkira-kira berarti beragak-agak. Berkira-kira juga berarti bersedia-sedia (hendak berbuat sesuatu). Berkira-kira juga berarti berniat hendak (melakukan sesuatu)
Contoh: Ia berkira-kira hendak menanyakan tanggal ulang tahunnya

Kira-kira berarti lebih kurang
Contoh: Kira-kira 50 orang anak sekolah ikut berlatih kegiatan palang merah remaja


Kira-kira berarti agaknya. Kira-kira juga berarti barangkali. Kira-kira juga berarti mungkin (hampir pasti)
Contoh: Kira-kira ia tidak akan berani melawan saya

Kira-kira berarti dugaan. Kira-kira juga berarti sangka-sangka. Kira-kira juga berarti agak-agak
Contoh: Jangan kira-kira saja, katakan setepat-tepatnya

Kira-kira berarti hitungan. Kira-kira juga berarti taksiran. Kira-kira juga berarti rancangan (pengeluaran uang dan sebagainya)
Contoh: Menurut kira-kira, dia akan beruntung rp100.000,00

Kira-kira berarti timbang-timbang. Kira-kira juga berarti pikir-pikir dulu
Contoh: Kalau bicara kira-kira agar tidak menyakiti hati orang lain

Kira-kiraan berarti hitungan. Kira-kiraan juga berarti dugaan
Contoh: Menurut kira-kiraan saya, dia inilah penjahatnya


Mengira-ngira berarti membuat kira-kira (taksiran). Mengira-ngira juga berarti menghitung (mengangan-angan) lebih dahulu
Contoh: Dapatkah kau mengira-ngira akan ke mana kita ini?


Mengira-ngirakan berarti menduga. Mengira-ngirakan juga berarti mengangan-angan. Mengira-ngirakan juga berarti memperhitungkan


Sekira-kira berarti kira-kira


Sekira-kira berarti sekadarnya
Contoh: Menjemput kersik sebesar bara, hendaklah kubawa sekira-kira

Peribahasa dengan kata kira

Disangka panas sampai petang, kiranya hujan tengah hari berarti disangka akan senang atau mulia selamanya, tetapi tiba-tiba ditimpa musibah sehingga jatuh melarat


Mabuk agak-agak kira-kira berarti tidak berbuat apa-apa, hanya melamun, asyik berangan-angan


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari istilah kira-kira menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih