Arti Kata Bergabungan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Ahad 22 September 2019 oleh Staf


Bergabungan memiliki 26 arti. Arti-arti bergabungan berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan bergabungan.

Arti bergabungan

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: -
Ragam: -
Lain: -
Arti: Bergabungan berarti bertalian, berangkaian, berantai, berasosiasi, bergabungan, bergiliran, berhubungan, berikatan, berkaitan, berkenaan, berkombinasi, berpautan, bersambungan, bersangkutan, bersentuhan, bersinggungan, bertambatan, bertautan, bertemu, bercantuman, bergandengan, berjalin-jalin, bersangkut paut, berselirat, berselok-belok, berurusan.

Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata bergabungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih