Arti Kata Berlebihan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Rabu 18 September 2019 oleh Staf


Berlebihan memiliki 3 arti. Berlebihan berasal dari kata dasar lebih. Berlebihan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Berlebihan memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga berlebihan dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Berlebihan masuk ke dalam bahasa gaul atau bahasa ABG yaitu ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda. Sintaksis dan morfologi ragam ini memanfaatkan sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia.

Arti berlebihan

Dasar: lebih
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Berlebihan berarti banyak sekali
Contoh: Membawa secukupnya saja jangan berlebihan

Dasar: lebih
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Berlebihan berarti amat. Berlebihan juga berarti sangat
Contoh: Harga barang itu berlebihan mahalnya

Dasar: lebih
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Berlebihan berarti aneh-aneh atau tidak sewajarnya (tentang tingkah laku)
Contoh: Tingkahnya berlebihan

Arti: Berlebihan adalah keterlaluan, terlalu lebih.

Contoh :

Terlalu berlebihan sikap kamu ke dia.

Arti kata lebih

Lebih berarti lewat dari semestinya (tentang ukuran, banyaknya, besarnya, dan sebagainya)
Contoh: Sudah kuberi rp10.000,00 lebih dari uang sekolahnya, ia merasa lebih dari kawan-kawannya, panjangnya lebih dari 3 cm

Lebih berarti (ber)sisa. Lebih juga berarti ada sisanya
Contoh: Kalau kaubayar rp5.000,00, lebihnya tinggal rp2.000,00

Lebih berarti bertambah. Lebih juga berarti makin
Contoh: Kesehatannya sudah lebih baik, harganya menjadi lebih mahal

Kata dengan kata dasar lebih

Berkelebihan berarti bersisa. Berkelebihan juga berarti ada lebihnya
Contoh: Daerah itu berkelebihan hasil padinya


Berkelebihan berarti mempunyai keunggulan (kepandaian dan sebagainya yang melebihi orang lain)
Contoh: Tidak sedikit orang yang berkelebihan, tetapi tidak dikenal orang

Berkelebihan berarti berlebihan. Berkelebihan juga berarti teramat banyak

Berkelebihan berarti terlalu
Contoh: Perangaimu itu telah berkelebihan benar

Berlebih berarti ada lebihnya. Berlebih juga berarti bersisa
Contoh: Masakan uang sebanyak itu tidak berlebih


Berlebih berarti terlampau banyak
Contoh: Kelas ini sudah berlebih muridnya

Berlebihan berarti banyak sekali
Contoh: Membawa secukupnya saja jangan berlebihan


Berlebihan berarti amat. Berlebihan juga berarti sangat
Contoh: Harga barang itu berlebihan mahalnya

Berlebihan berarti aneh-aneh atau tidak sewajarnya (tentang tingkah laku)
Contoh: Tingkahnya berlebihan

Arti: Berlebihan adalah keterlaluan, terlalu lebih.

Contoh :

Terlalu berlebihan sikap kamu ke dia.

Kelebihan berarti lebihnya. Kelebihan juga berarti sisanya
Contoh: Kelebihan padi di daerah itu dikirim ke daerah lain


Kelebihan berarti keadaan melebihi yang biasa. Kelebihan juga berarti keunggulan
Contoh: Segala kelebihan murid itu menarik hati gurunya

Kelebihan berarti keadaan terlampau banyak

Lebihan berarti sesuatu yang berlebih, bersisa. Lebihan juga berarti lebihnya. Lebihan juga berarti sisanya


Lebihan berarti keadaan terlampau banyak. Lebihan juga berarti kelebihan

Melebih berarti berbuat sesuatu (berkata dan sebagainya) lebih daripada keadaan yang sebenarnya atau lebih tinggi daripada orang lain
Contoh: Rupanya ia hendak melebih saja


Melebihi berarti mengatasi. Melebihi juga berarti lebih (besar, banyak, dan sebagainya)
Contoh: Kekayaannya tidak akan dapat melebihi kekayaan saudagar itu


Melebihi berarti menambah supaya menjadi lebih
Contoh: Aku telah melebihi rp50.000,00 dari jumlah uang yang dimintanya

Melebihkan berarti menjadikan lebih (besar, banyak, penting, dan sebagainya)
Contoh: Kau harus melebihkan belajar daripada bermain


Melebihkan berarti menganggap lebih (banyak, besar, penting, dan sebagainya)
Contoh: Kasih sayang kepada semua anak hendaklah sama, janganlah kau melebihkan yang satu daripada yang lain

Selebihnya berarti kelebihannya. Selebihnya juga berarti lebihnya. Selebihnya juga berarti sisanya
Contoh: Ambil uang di laci meja itu sebanyak rp10.000,00, untuk uang saku rp8.000,00, dan selebihnya untuk ditabung


Terlebih berarti teristimewa


Terlebih berarti terlampau (banyak, sangat, dan sebagainya)

Terlebih berarti paling. Terlebih juga berarti yang ter...
Contoh: Terlebih baik, dahulu

Istilah dengan kata dasar lebih

Berlebih-lebih berarti berlebih banyak
Contoh: Makanan dan minuman jangan berlebih-lebih dalam pesta perkawinan itu


Berlebih-lebih berarti sangat berlebih dari keadaan sebenarnya
Contoh: Hemat saya berita ini berlebih-lebih agaknya

Berlebih-lebihan berarti atas-mengatasi
Contoh: Dalam perdebatan itu mereka hanya berlebih-lebihan, bukan mencari kebenaran


Berlebih-lebihan berarti teramat sangat. Berlebih-lebihan juga berarti sangat lebih dari keadaan sebenarnya
Contoh: Katakanlah apa adanya jangan berlebih-lebihan

Lebih dahulu berarti sebelumnya
Contoh: Lebih dahulu dahulu, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih


Lebih dahulu berarti mula-mula. Lebih dahulu juga berarti pertama-tama. Lebih dahulu juga berarti paling awal
Contoh: Dialah yang mencapai garis finis lebih dahulu dahulu

Lebih jauh berarti selanjutnya. Lebih jauh juga berarti lebih lanjut
Contoh: Lebih jauh jauh ia menerangkan bahwa


Lebih kurang berarti kira-kira


Lebih lagi berarti lebih-lebih


Lebih-lebih berarti lagi pula. Lebih-lebih juga berarti tambahan lagi. Lebih-lebih juga berarti apalagi
Contoh: Orang kaya saja demikian susahnya, lebih-lebih orang miskin


Lebih-lebih berarti teristimewa (pula)
Contoh: Makanan di rumah makan ini sedap rasanya, lebih-lebih satai kambingnya

Melebih-lebihi berarti menambah-nambah terlampau banyak (sangat)
Contoh: Ia selalu melebih-lebihi berita yang didengarnya


Melebih-lebihkan berarti menambah-nambahkan banyak hingga lebih dari keadaan yang sebenarnya


Terlebih-lebih berarti teristimewa
Contoh: Semua makanan di rumah makan itu enak, terlebih-lebih ayam panggangnya


Peribahasa dengan kata lebih

Biar berputih tulang, jangan berputih mata lebih baik berputih tulang daripada berputih mata berarti lebih baik mati daripada menanggung malu


Dengan sesendok madu dapat lebih banyak ditangkap serangga daripada dengan cuka sesendok berarti dengan mulut manis serta ramah-tamah lebih banyak diperoleh sahabat (kawan) daripada dengan perkataan yang tajam dan muka yang masam


Daripada cempedak lebih baik nangka, daripada tidak, lebih baik ada berarti benda yang sedikit (kurang baik) pun jadilah daripada tidak sama sekali


Daripada hidup bercermin bangkai lebih baik mati berkalang tanah berarti daripada menanggung malu lebih baik mati


Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup berlumur tahi, lebih baik mati bertimbun bunga berarti daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati


Hendak megah, berlawan lebih berarti makin banyak musuh makin besar kemasyhurannya


Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi berarti kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai


Kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu sudu yang lebih berarti perkara kecil yang dibesar-besarkan karena menjadi buah bibir orang. Kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu sudu yang lebih juga berarti sedikit pengetahuan, tetapi cakap besar


Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai berarti lebih baik mati daripada menanggung malu


Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai berarti seseorang yang baik, meskipun ia tidak kaya, jauh lebih berharga dan mulia daripada orang kaya yang jahat dan jahil


Mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih berarti mencela orang, tetapi diri sendiri ternyata lebih buruk daripada yang dicela


Padi segenggam dengan senang hati lebih baik daripada padi selumbung dengan bersusah hati berarti kesenangan hati lebih berharga daripada kekayaan


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata berlebihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih