Arti Kata Berpaut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Jumat 20 September 2019 oleh Staf


Berpaut memiliki 2 arti. Berpaut berasal dari kata dasar paut. Berpaut adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Berpaut memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berpaut dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Arti berpaut

Dasar: paut
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Berpaut berarti terikat erat-erat (pada). Berpaut juga berarti melekat, melilit erat-erat (pada). Berpaut juga berarti berpegang kuat-kuat
Contoh: Dia berpaut pada batang kayu

Dasar: paut
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Berpaut berarti bertaut (menutup) kembali
Contoh: Siput berpaut

Arti kata paut

Paut berarti paut, terpaut, berbeda, berjarak, berselisih, memaut, melekap, memeluk, mencangkum, mendekap, menyikap, merangkul, merangkum, merangkup, menambat, mengikat, kail, pepas, taut.

Kata dengan kata dasar paut

Berpaut berarti terikat erat-erat (pada). Berpaut juga berarti melekat, melilit erat-erat (pada). Berpaut juga berarti berpegang kuat-kuat
Contoh: Dia berpaut pada batang kayu


Berpaut berarti bertaut (menutup) kembali
Contoh: Siput berpaut

Berpautan berarti bersangkutan (dengan). Berpautan juga berarti bertalian (dengan)
Contoh: Tangan mereka berpautan


Memaut berarti melekat (melilit, memegang, dan sebagainya) erat-erat. Memaut juga berarti menyangkut


Memaut berarti mengikat
Contoh: Ia memaut batang pohon itu, tangannya memaut kedua lututnya

Memautkan berarti mengikatkan (pada). Memautkan juga berarti menambatkan (pada). Memautkan juga berarti mempertalikan (dengan)


Pautan berarti hasil memaut


Pautan berarti tiang dan sebagainya tempat menambatkan lembu dan sebagainya. Pautan juga berarti tempat mengikat ayam dan sebagainya

Pautan berarti tempat asal

Pautan berarti beda. Pautan juga berarti selisih
Contoh: Barang impor dan barang buatan dalam negeri pautan harganya tidak seberapa

Perpautan berarti pertalian. Perpautan juga berarti perhubungan
Contoh: Antara mereka masih ada perpautan keluarga


Terpaut berarti tersangkut dan terikat
Contoh: Bagian ujung tambang itu terpaut pada tonggak di tepi dermaga


Terpaut berarti tertambat (tentang cinta kasih). Terpaut juga berarti terpikat
Contoh: Hatinya terpaut pada kelembutan hati gadis itu

Terpaut berarti terpaku
Contoh: Pandangannya terpaut pada gadis semampai berambut panjang itu

Terpaut berarti berbeda. Terpaut juga berarti berselisih
Contoh: Umur kakaknya terpaut tiga tahun dengan adiknya

Istilah dengan kata dasar paut

Paut-memaut berarti sangkut-menyangkut. Paut-memaut juga berarti ikat-mengikat. Paut-memaut juga berarti pegang-memegang


Peribahasa dengan kata paut

Berendam sesayak air, berpaut sejengkal tali berarti penghidupan yang sangat susah (serba kekurangan)


Berpaut sehasta tali berarti tidak dapat berbuat sekehendak hatinya


Seperti ayam pulang ke pautan berarti sudah pada tempatnya


Tertambat hati terpaut sayang berarti sangat cinta


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata berpaut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih