Arti Kata Betul Menurut KBBI

Dirangkum pada hari Rabu 21 Agustus 2019 oleh Staf


gambar ilustrasi arti betul

Betul memiliki 6 arti. Betul adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Betul memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga betul dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Berikut adalah arti dari "betul":

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti benar. Betul juga berarti sesungguhnya. Betul juga berarti tidak bohong
Contoh: Betul, dia adalah kemenakan saya

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti benar. Betul juga berarti tidak salah. Betul juga berarti tidak keliru
Contoh: Pendapatan hitungan ini betul

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti sejati. Betul juga berarti bukan tiruan. Betul juga berarti bukan campuran. Betul juga berarti tulen
Contoh: Perhiasan yang dipakainya seperti emas betul

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti tepat. Betul juga berarti persis
Contoh: Tembakannya betul mengenai jantungnya

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti langsung (tidak serong)
Contoh: Rumahku dengan rumahmu berhadapan betul

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Betul berarti lurus (tegak) benar
Contoh: Jalan yang betul, berdiri betul

Kata dengan kata dasar betul

Berbetul berarti mengatur atau memperbaiki letak pakaian (sanggul dan sebagainya)


Berbetulan berarti bertepatan
Contoh: Lebaran tahun ini jatuh berbetulan dengan peringatan ulang tahunku


Berbetulan berarti cocok. Berbetulan juga berarti sesuai
Contoh: Usulnya berbetulan dengan usul ketua

Berbetulan berarti bersamaan arah (tujuan, maksud)
Contoh: Kedua pesawat itu tampak berbetulan menuju london

Berkebetulan berarti (tidak sengaja) bertepatan waktunya
Contoh: Sebenarnya hanya berkebetulan saja kami datang bersama-sama


Berkebetulan berarti (tidak sengaja) bersamaan (selaras) halnya
Contoh: Untunglah keputusannya berkebetulan dengan harapan saya

Betulan berarti dekat benar
Contoh: Bulan itu tampak betulan dari sini


Betulan berarti betul
Contoh: Bunga di pojok kamar itu bukan bunga imitasi, tetapi bunga betulan

Kebetulan berarti tidak dengan sengaja terjadi (bertemu, tertangkap, dan sebagainya)
Contoh: Kemarin, secara kebetulan kami bertemu dengan dia, penjahat yang sudah lama dicari itu tertangkap dengan cara kebetulan saja


Kebetulan berarti tepat atau kena benar (dengan tidak sengaja)
Contoh: Ketika kebakaran itu terjadi, kebetulan ia ada di rumahnya, tendangannya kebetulan mengenai dada musuhnya

Kebetulan berarti keadaan yang terjadi secara tidak terduga

Membetuli berarti membetulkan
Contoh: Dia sedang membetuli rumahnya yang bocor


Membetuli berarti mengatur supaya rapi dan sebagainya
Contoh: Gadis itu membetuli letak selendangnya

Membetuli berarti sesuai. Membetuli juga berarti cocok
Contoh: Keputusannya benar-benar membetuli permintaan kami

Membetuli berarti langsung menuju
Contoh: Dalam amukan topan dan ombak nakhoda berusaha membetuli pulau itu

Membetulkan berarti memperbaiki (kesalahan, kerusakan, dan sebagainya)
Contoh: Tidak mudah membetulkan kalimat ini, para pekerja membetulkan jembatan yang rusak, pak guru menyuruh kami membetulkan kesalahan yang ada


Membetulkan berarti mengiakan (menyetujui). Membetulkan juga berarti membenarkan
Contoh: Ia selalu membetulkan apa yang dikatakan orang itu

Membetulkan berarti menunjukkan (mengarahkan) dengan tepat
Contoh: Sebelum menembak, pasukan itu membetulkan laras bedilnya

Membetulkan berarti meluruskan. Membetulkan juga berarti melencangkan
Contoh: Pemimpin pasukan membetulkan barisan sebelum upacara di mulai

Pembetulan berarti proses, cara, perbuatan membetulkan


Sebetulnya berarti sebenarnya. Sebetulnya juga berarti sesungguhnya


Istilah dengan kata dasar betul

Betul-betul berarti sungguh benar. Betul-betul juga berarti sungguh-sungguh
Contoh: Orang itu betul-betul pelit, saya betul-betul letih pada hari ini


Peribahasa dengan kata betul

Bungkuk baru betul, buta baru celik berarti orang hina (miskin) yang menjadi mulia (kaya) sehingga berbuat yang bukan-bukan


Ketam menyuruhkan anaknya berjalan betul berarti orang yang memberi nasihat, tetapi dia sendiri tidak melakukan seperti yang dinasihatkannya itu


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata betul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian


Arti Antonim Sinonim
Rima

Daftar Isi

Rima
Antonim
Sinonim
Arti Kata
Arti Istilah
Arti Peribahasa
Arti Tanggal


Terkait

Antonim Kata Betul
Sinonim Kata Betul
Rima Kata Betul


Instal Aplikasi Apaarti

Untuk akses lebih cepat dan mudah