Arti Kata Dahulu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Ahad 22 September 2019 oleh Staf


Dahulu memiliki 4 arti. Dahulu adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Dahulu memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dahulu dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Arti dahulu

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dahulu berarti (waktu) yang telah lalu. Dahulu juga berarti (masa) lampau
Contoh: Lain dahulu lain sekarang

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dahulu berarti lebih awal. Dahulu juga berarti paling depan
Contoh: Dahulu bajak daripada jawi

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dahulu berarti yang mula-mula (dikerjakan, diperbuat, dan sebagainya). Dahulu juga berarti dulu
Contoh: Dahulu membaca, lalu menulis, silakan duduk dahulu

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dahulu berarti lebih awal. Dahulu juga berarti sebelum
Contoh: Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih, dahulu daripada itu

Kata dengan kata dasar dahulu

Bersidahulu berarti berusaha mendahului
Contoh: Dia harus bersidahuludengan anak buahnya untuk menguasai pengetahuan tentang penggunaan komputer


Kedahuluan berarti didahului. Kedahuluan juga berarti dilampaui. Kedahuluan juga berarti dilalui


Mendahului berarti (berjalan, berangkat, mengerjakan, dan sebagainya) lebih dahulu daripada. Mendahului juga berarti lebih maju daripada. Mendahului juga berarti menganjuri
Contoh: Jangan mendahuluiwaktu yang telah ditentukan


Mendahulukan berarti mengerjakan sesuatu lebih dahulu daripada yang lain
Contoh: Kita harus mendahulukankepentingan umum daripada kepentingan pribadi


Pendahulu berarti orang dan sebagainya yang mendahului
Contoh: Sumpah pemuda kita warisi dari para pendahulukita


Pendahuluan berarti sesuatu yang mula-mula dilakukan. Pendahuluan juga berarti permulaan


Pendahuluan berarti pembukaan atau kata pengantar dari sebuah pidato (buku, karangan, dan sebagainya)
Contoh: Kata pendahuluan

Terdahulu berarti paling dahulu. Terdahulu juga berarti mula-mula
Contoh: Akulah yang terdahulubangun pagi ini


Istilah dengan kata dasar dahulu

Berdahulu-dahuluan berarti berlomba-lomba berebut dahulu
Contoh: Anak-anak berdahulu-dahuluanmasuk ke dalam kelas


Dahulu kala berarti masa (zaman) yang sudah lampau. Dahulu kala juga berarti zaman dahulu


Dahulu-mendahului berarti saling mendahului


Peribahasa dengan kata dahulu

Bak menanti orang dahulu, bak pelalah orang kudian berarti melakukan sesuatu yang sia-sia


Berguru dahulu sebelum bergurau berarti belajar dahulu sebelum bersenang-senang


Dahulu bajak daripada jawi berarti sesuatu yang patut didahulukan dikemudiankan dan sebaliknya. Dahulu bajak daripada jawi juga berarti tidak menurut aturan yang biasa


Dahulu timah, sekarang besi berarti dikatakan tentang seseorang yang turun martabatnya (gengsinya atau kedudukannya). Dahulu timah, sekarang besi juga berarti orang kaya yang telah habis harta bendanya


Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi berarti kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai


Kata dahulu bertepati, kata kemudian kata bercari berarti sesuatu yang telah dijanjikan (ditentukan) dahulu harus ditepati, sedangkan hal yang timbul kemudian (belakangan) harus dimufakatkan lagi


Kata dahulu bertepati, kata kemudian kata bercari berarti janji harus ditepati dan hanya boleh diubah setelah diperoleh kebulatan kata pula

Pahit dahulu, manis kemudian berarti hendaklah ditentukan syarat-syarat yang nyata dahulu supaya tidak timbul perselisihan di belakang (dalam membuat perjanjian)


Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna berarti apabila hendak melakukan atau mengerjakan sesuatu, hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu baik buruknya


Sedap dahulu pahit kemudian berarti bersenang-senang dahulu, akhirnya mendapat kesusahan


Sesal pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna berarti pikir dulu masak-masak (baik-baik) sebelum berbuat sesuatu (agar tidak menyesal kelak)


Sesal dahulu yang bertuah, sesal kemudian yang celaka berarti setiap perbuatan hendaklah ditimbang masak-masak agar tidak menyesal


Seperti batang mengkudu, dahulu buah daripada bunga berarti perihal orang yang mau lekas marah sebelum diketahui benar kesalahan orang yang hendak dimarahinya


Seperti menanti orang dahulu, mengejar orang kemudian berarti perbuatan yang sia-sia


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih