Arti Kata Dapat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Rabu 18 September 2019 oleh Staf


Dapat memiliki 4 arti. Dapat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Dapat memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga dapat dapat memberikan keterangan kepada kata lain dan verba atau kata kerja sehingga dapat dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dapat termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

Arti dapat

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adverbia
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dapat berarti mampu. Dapat juga berarti sanggup. Dapat juga berarti bisa
Contoh: Serangan musuh tidak dapat ditahan, isi hatinya tidak dapat kita ketahui

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: cakapan
Lain: -
Arti: Dapat berarti menerima. Dapat juga berarti memperoleh
Contoh: Pemuda yang membacok temannya itu dapat hukuman penjara tiga bulan

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dapat berarti ditemukan. Dapat juga berarti tertangkap dan sebagainya
Contoh: Ke mana pun dicarinya, anting itu tidak dapat juga, cari mereka sampai dapat

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Dapat berarti berhasil. Dapat juga berarti tercapai (maksudnya dan sebagainya)
Contoh: Mudah-mudahan dapat juga apa yang engkau cita-citakan

Kata dengan kata dasar dapat

Berdapat berarti sesuai. Berdapat juga berarti cocok
Contoh: Tidak berdapatharganya


Berdapat berarti bertemu (dengan). Berdapat juga berarti berjumpa (dengan)
Contoh: Kami berdapatdengan dia di stasiun

Berpendapatan berarti mempunyai pendapatan. Berpendapatan juga berarti berpenghasilan


Dapatan berarti pendapatan. Dapatan juga berarti perolehan


Kedapatan berarti terdapat. Kedapatan juga berarti didapati. Kedapatan juga berarti ditemukan
Contoh: Di tempat itu kedapatananak-anak sedang bermain gaple


Kedapatan berarti diketahui
Contoh: Ia kedapatanmenggelapkan uang negara

Memperdapat berarti mendapat sesuatu dengan usaha. Memperdapat juga berarti memperoleh


Mendapat berarti beroleh. Mendapat juga berarti memperoleh
Contoh: Juara pertama mendapatmedali emas, dalam setahun perusahaan itu mendapatlaba lima puluh juta rupiah


Mendapat berarti menerima
Contoh: Ia mendapatkabar buruk kemarin

Mendapat berarti menemukan. Mendapat juga berarti memperoleh
Contoh: Penjelajah hutan mendapatharta karun dalam gua

Mendapat berarti mengalami. Mendapat juga berarti memperoleh
Contoh: Berkali-kali ia mendapatkesulitan

Mendapat berarti menerima. Mendapat juga berarti dikenai
Contoh: Ia mendapathukuman yang setimpal dengan kesalahannya

Mendapati berarti memperoleh. Mendapati juga berarti menemukan
Contoh: Di toko itu engkau tidak akan mendapatiapa yang hendak kaubeli


Mendapati berarti menemui. Mendapati juga berarti menjumpai
Contoh: Di negeri ini kita mendapatibanyak objek pariwisata

Mendapati berarti mengalami
Contoh: Mereka tidak mendapatikesulitan yang berarti dalam pendakian gunung itu

Mendapati berarti mengetahui (kenyataan adanya bukti, kesalahan, dan sebagainya)
Contoh: Setelah memeriksa dengan teliti, polisi mendapatiracun dalam makanan korban

Mendapati berarti melihat
Contoh: Tadi malam ayah mendapatijendela samping terbuka

Mendapatkan berarti pergi menemui (menjumpai)
Contoh: Ia segera berlari mendapatkansuaminya


Mendapatkan berarti (dalam alamat surat berarti) menjelang kepada
Contoh: Mendapatkan ayahanda yang tercinta

Mendapatkan berarti mendapat. Mendapatkan juga berarti memperoleh
Contoh: Indonesia telah mendapatkanpasaran minyak di asia

Pendapat berarti pikiran. Pendapat juga berarti anggapan
Contoh: Dalam negara demokrasi setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya


Pendapat berarti buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)
Contoh: Apa pendapatmu tentang isi surat ini?, menurut pendapatsaya, dialah yang benar

Pendapat berarti orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui)
Contoh: Nurtanio adalah pendapatpesawat terbang jenis gelatik

Pendapat berarti kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya)
Contoh: Begitulah pendapathakim setelah mendengar keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh pembela

Pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pendapatan juga berarti pencarian
Contoh: Pendapatannya sebulan tidak mencukupi


Pendapatan berarti penemuan (tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya)
Contoh: Pendapatan thomas a. edison sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia

Pendapatan berarti pendapat

Sedapat berarti sesudah mendapat
Contoh: Sedapat telegram itu, ia berangkat dengan segera


Terdapat berarti diperoleh. Terdapat juga berarti didapati. Terdapat juga berarti ditemukan. Terdapat juga berarti ada
Contoh: Di negeri itu banyak terdapatsumber minyak bumi, dalam pasal ini terdapatkekeliruan


Istilah dengan kata dasar dapat

Dapat hati berarti merasa berani dan sebagainya (karena dimanjakan)


Dapat hati berarti merasa suka (girang dan sebagainya)

Sedapat-dapatnya berarti seberapa dapat. Sedapat-dapatnya juga berarti sedapat mungkin
Contoh: Kita akan berusaha sedapat-dapatnya


Peribahasa dengan kata dapat

Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam berarti rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan, akhirnya akan terbuka juga


Bagai mendapat durian runtuh berarti mendapat keuntungan yang tidak tersangka-sangka atau tidak dengan bersusah payah


Bagai menyesah kain dapat berarti memakai sesuatu barang (pinjaman) dengan sekehendak hati saja


Belalang dapat menuai berarti dapat keuntungan tanpa disengaja


Berebut buluh tamiang hanyut, tangan luka buluh tamiang tak dapat berarti dua orang yang memperebutkan sesuatu sampai luka-luka, tetapi tidak ada hasilnya


Biar telinga rabit, asal dapat bersubang berarti biar badan terasa sakit asal menjadi cantik


Bingung tak dapat diajar, cerdik tak dapat diikuti berarti berlagak pandai (tidak mau mendengarkan nasihat orang)


Dapat durian runtuh berarti mendapat untung dengan tidak bersusah payah


Dapat kijang teruit berarti mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah


Dapat tebu rebah berarti mendapat untung


Dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk berarti perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya


Dengan sesendok madu dapat lebih banyak ditangkap serangga daripada dengan cuka sesendok berarti dengan mulut manis serta ramah-tamah lebih banyak diperoleh sahabat (kawan) daripada dengan perkataan yang tajam dan muka yang masam


Habis umpan kerong tak dapat berarti usaha yang mendatangkan kerugian


Ikan belum dapat, airnya sudah keruh berarti pelaksanaan kerja yang tidak tepat (keadaan menjadi buruk sebelum pekerjaan itu selesai)


Ikan biar dapat, serampang jangan pokah berarti maksud sampai, perkakas tidak rusak


Ikan biar dapat, serampang jangan pukah berarti biar tercapai maksudnya, tetapi jangan ada sesuatu yang merugikan


Isi lemak dapat ke orang, tulang bulu pulang ke kita berarti orang lain mendapat senangnya, kita mendapat susahnya saja


Jauh dapat ditunjuk, dekat dapat ditunjal berarti apa yang dikatakan dapat dibuktikan kebenarannya


Jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu berarti tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha


Jikalau di hulu airnya keruh, tak dapat tidak di hilirnya keruh juga berarti jika seseorang jahat asalnya, jahat juga kelakuannya


Ke gunung tak dapat angin berarti akan mendapat keuntungan tetapi gagal


Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lainan berarti setiap orang berlainan pendapatnya


Kepala sama hitam berbulu, pendapat berlain-lain berarti tiap orang berlain-lain pendapatnya


Kerbau seratus dapat digembalakan, manusia seorang tiada terkawal berarti menjaga seorang perempuan lebih sukar daripada menjaga binatang yang banyak


Kodok dapat bunga sekuntum berarti sia-sia saja (tidak dapat mempergunakan sesuatu yang baik)


Mahal dibeli, sukar dijual mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta berarti sesuatu yang sukar diperoleh


Mati gajah tidak dapat belalainya, mati harimau tidak dapat belangnya berarti tahu melakukan perbuatan jahat dan tahu pula menyembunyikan dan menghilangkannya


Mendapat beroleh hidung panjang berarti mendapat malu atau kecewa


Mendapat badai tertimbakan berarti mendapat untung yang tidak disangka-sangka


Mendapat panjang hidung berarti mendapat malu


Mendapat pisang berkubak berarti mendapat keuntungan yang banyak dengan mudah


Mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi berarti suka duka sama-sama dipikul


Mendapat tebu rebah berarti mendapat untung tanpa bersusah payah


Mendapati tanah terbalik berarti mendapati mayat sudah terkubur


Monyet mendapat bunga, adakah ia tahu akan faedah bunga itu? berarti tidak tahu menghargai suatu barang yang bagus


Mulut kapuk dapat ditutup, mulut orang tidak berarti rahasia jangan dipercayakan kepada orang lain


Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna berarti apabila hendak melakukan atau mengerjakan sesuatu, hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu baik buruknya


Pukat terlabuh, ikan tak dapat berarti pekerjaan yang sia-sia belaka


Rezeki elang tak akan dapat dimakan oleh musang burung pipit berarti setiap orang ada keuntungannya masing-masing


Sebagai kera dapat canggung berarti merapatkan dirinya kepada orang yang telah memberi pertolongan


Sendok berdengar-dengar, nasi habis budi dapat berarti karena pekerjaan dilakukan kurang hati-hati, akhirnya mendapat malu karena rahasia terbuka kepada orang lain


Sepasin dapat bersiang berarti mendapat keuntungan tidak dengan sengaja


Sesal pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna berarti pikir dulu masak-masak (baik-baik) sebelum berbuat sesuatu (agar tidak menyesal kelak)


Seperti cembul dengan tutupnya dapat tutupnya berarti cocok sekali. Seperti cembul dengan tutupnya dapat tutupnya juga berarti sesuai benar


Seperti kera dapat bunga berarti tiada dapat menghargai keindahan (jasa, nilai, dan sebagainya)


Seperti kera mendapat bunga seperti kera diberi kaca berarti mendapat sesuatu yang tidak dapat dipergunakan


Sudah dapat gading bertuah, tanduk tiada berguna lagi berarti setelah mendapatkan yang lebih baik, yang kurang baik ditinggalkan


Tali busur tidak selamanya dapat diregang berarti orang tidak selamanya bekerja terus-menerus, tetapi mesti ada istirahatnya


Tanduk di kepala tak dapat digelengkan berarti tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban yang harus dikerjakan


Telah dapat gading bertuah, terbuang tanduk kerbau mati berarti karena mendapat yang lebih baik, yang lama atau yang kurang baik dibuang


Tersesak undang kependekand yang runcing tiada dapat bertenggang lagi berarti habis akal budi (bicara). Tersesak undang kependekand yang runcing tiada dapat bertenggang lagi juga berarti habis ikhtiar sehingga tidak dapat berupaya lagi


Tohok raja tidak dapat dielakkan berarti sukar menolak kehendak orang yang berkuasa


Tuba habis, ikan tak dapat berarti pekerjaan yang sia-sia (tidak mendapat untung, bahkan mendapat rugi)


Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati berarti kebaikan hati orang akan diingat selama-lamanya


Yang dikandung berceceran, yang dikejar tiada dapat berarti barang yang sudah dimiliki hilang atau habis, sedangkan yang dicari tidak didapat


Yang dikejar tiada dapat, yang dikandung berceceran berarti karena mengharapkan keuntungan yang lain, yang sudah ada binasa dan habis


Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran berarti yang diharapkan tidak diperoleh, bahkan yang telah ada menjadi hilang


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata dapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih