Arti Kata Hebat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Senin 16 September 2019 oleh Staf


Hebat memiliki 1 arti. Hebat memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga hebat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

Arti hebat

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: adjektiva
Ragam: -
Lain: -
Arti: Hebat berarti terlampau, amat sangat (dahsyat, ramai, kuat, seru, bagus, menakutkan, dan sebagainya)
Contoh: Pertempuran itu hebat sekali, kedua orang itu menampilkan permainan yang hebat, gempa bumi yang hebat

Kata dengan kata dasar hebat

Kehebatan berarti kedahsyatan. Kehebatan juga berarti keistimewaan. Kehebatan juga berarti keampuhan. Kehebatan juga berarti kebolehan


Memperhebat berarti menjadikan lebih hebat
Contoh: Negara itu memperhebat serangannya terhadap lawannya


Menghebat berarti menjadi amat sangat. Menghebat juga berarti makin bertambah atau makin menjadi-jadi
Contoh: Kebakaran itu tidak berkurang, bahkan menghebat


Menghebatkan berarti menambah supaya lebih hebat (lebih kuat, lebih giat, dan sebagainya)
Contoh: Bantuan senjata itu dimaksudkan untuk menghebatkan perjuangan rakyat


Istilah dengan kata dasar hebat

Hebat-hebatan berarti besar-besaran
Contoh: Ia mengadakan pesta hebat-hebatan selama tujuh hari tujuh malam


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata hebat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih