Arti Kata Kebolehan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Kamis 19 September 2019 oleh Staf


Kebolehan memiliki 1 arti. Kebolehan berasal dari kata dasar boleh. Kebolehan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kebolehan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Arti kebolehan

Dasar: boleh
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Kebolehan berarti kepandaian. Kebolehan juga berarti kemampuan. Kebolehan juga berarti kebisaan
Contoh: Artisartis cilik memperlihatkan kebolehannya di atas pentas

Arti kata boleh

Boleh berarti diizinkan. Boleh juga berarti tidak dilarang
Contoh: Anak-anak boleh menonton

Boleh berarti dapat
Contoh: Ia belum boleh berdiri karena belum sehat benar

Boleh berarti beroleh. Boleh juga berarti mendapat
Contoh: Berdoalah, biar boleh anak raja

Kata dengan kata dasar boleh

Bolehan berarti bagus. Bolehan juga berarti bermutu. Bolehan juga berarti bernilai
Contoh: Ia berasal dari sekolah yang lebih bolehan daripada kita


Kebolehan berarti kepandaian. Kebolehan juga berarti kemampuan. Kebolehan juga berarti kebisaan
Contoh: Artisartis cilik memperlihatkan kebolehannya di atas pentas


Membolehkan berarti memperbolehkan


Memperbolehkan berarti memberi kesempatan (keleluasaan). Memperbolehkan juga berarti mengizinkan
Contoh: Penjaga itu tidak memperbolehkan kita masuk


Istilah dengan kata dasar boleh

Boleh jadi berarti barangkali. Boleh jadi juga berarti mungkin


Boleh juga berarti dapat juga


Boleh juga berarti agak baik juga. Boleh juga juga berarti tak berapa buruk. Boleh juga juga berarti lumayan

Seboleh-bolehnya berarti sedapat-dapatnya
Contoh: Seboleh-bolehnya kita jangan sampai menyusahkan orang lain


Peribahasa dengan kata boleh

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas berarti selalu ada kesempatan untuk membalas dendam


Alah menang tak tahu, bersorak boleh berarti perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah


Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan berarti kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi


Bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing berarti ada tanda (bukti) yang jelas atau yang boleh dipegang teguh


Bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing berarti perjanjian sudah erat dengan syarat-syaratnya

Bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tak sadar berarti cela (kesalahan, keburukan, dan sebagainya) orang lain diketahui, tetapi cela sendiri tidak tahu


Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan berarti sudah sepakat benar. Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan juga berarti sudah putus mufakat


Dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu berarti apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang tidak dapat kita ketahui


Hilang bini boleh dicari, hilang budi badan celaka berarti apabila kutukan orang tuanya belum dicabut, celakalah hidupnya nanti


Hitam mata itu mana boleh bercerai dengan putihnya berarti orang yang sedang bercinta tidak mudah dipisahkan


Jerih menentang boleh, rugi menentang laba berarti suka menolong (mengeluarkan uang) karena ingin mendapat pertolongan (keuntungan)


Jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu berarti tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha


Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih berarti nasib buruk tidak dapat dicari-cari


Matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru berarti suatu kebenaran yang nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan


Minyak dengan air adakah bolehkah bercampur? minyak dan air masa sama berarti orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu


Mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak berarti tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau takdir sudah demikian


Mulut bajan boleh ditutup, mulut manusia tidak berarti rahasia jangan terlalu lekas dipercayakan kepada orang karena mulut manusia tidak dapat ditutup


Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik berarti sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan


Rugi menentang laba, jerih menentang boleh berarti supaya maksud kita tercapai, kita harus mau berusaha (bersusah payah) dahulu


Rupa boleh diubah, tabiat dibawa mati berarti terlalu susah mengubah perangai yang sudah menjadi tabiat


Suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih berarti orang yang sekaum harus sehina semalu (hina seorang hina semuanya, malu seorang malu semuanya)


Tak boleh bertemu roma berarti selalu berselisih (bertengkar dan sebagainya)


Terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik berarti perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu


Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa tahu berarti tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang


Utang emas boleh dibayar utang budi dibawa mati berarti budi baik orang hanya dapat dibalas dengan kebaikan pula


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata kebolehan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih