Arti Kata Menghantarkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Sabtu 21 September 2019 oleh Staf


Menghantarkan memiliki 2 arti. Menghantarkan berasal dari kata dasar hantar. Menghantarkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menghantarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Arti menghantarkan

Dasar: hantar
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Menghantarkan berarti menghantar

Dasar: hantar
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Menghantarkan berarti menghantar

Arti kata hantar

Hantar berarti meletakkan dengan sembarang letak

Kata dengan kata dasar hantar

Berhantar berarti ada yang menemani berjalan (mengawani, menerima)


Berhantaran berarti terletak di sana sini
Contoh: Korban tabrakan bus itu berhantaran di jalan


Hantaran berarti tenaga yang menyalurkan


Hantaran berarti kesiapan sebuah konduktor menyalurkan arus listrik

Hantaran berarti daya tahan listrik timbal balik

Hantaran berarti barang pemberian sebagai tanda hormat, bakti, dan sebagainya
Contoh: Menjelang natal banyak orang membuat hantaran

Keterhantaran berarti hal dapat dihantarkan, diteruskan, disalurkan


Menghantar berarti meletakkan di tanah dan sebagainya dengan sembarang letak. Menghantar juga berarti menggeletakkan
Contoh: Mereka biasa menghantar barang-barang yang tidak dipakai lagi di pinggir jalan


Menghantar berarti membawa (ke). Menghantar juga berarti meneruskan. Menghantar juga berarti menghantarkan. Menghantar juga berarti menyalurkan

Menghantarkan berarti menghantar


Menghantarkan berarti menghantar

Penghantar berarti penerus. Penghantar juga berarti penyalur (arus listrik)


Penghantar berarti zat padat yang menghantarkan panas atau listrik

Penghantar berarti kawat yang menyalurkan tenaga listrik

Penghantar berarti penyalur barang. Penghantar juga berarti penyalur

Terhantar berarti terletak di tanah dan sebagainya. Terhantar juga berarti tergeletak
Contoh: Anak itu menemukan cincin emas yang terhantar di halaman sekolah


Terhantar berarti telantar. Terhantar juga berarti tidak terpelihara
Contoh: Panti asuhan itu merawat dan mendidik anak-anak yang terhantar

Terhantar berarti dapat dihantarkan

Peribahasa dengan kata hantar

Datang tak berjemput, pulang tak berhantar berarti perihal orang yang tidak diindahkan


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata menghantarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih