Arti Kata Percakapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Senin 16 September 2019 oleh Staf


Percakapan memiliki 3 arti. Percakapan berasal dari kata dasar cakap. Percakapan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Percakapan memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Percakapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga percakapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Arti percakapan

Dasar: cakap
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Percakapan berarti pembicaraan. Percakapan juga berarti perbincangan. Percakapan juga berarti perundingan

Dasar: cakap
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Percakapan berarti perihal bercakap-cakap (dipertentangkan dengan apa yang ditulis)

Dasar: cakap
Bidang: linguistik
Jenis: -
Kelas: nomina
Ragam: -
Lain: -
Arti: Percakapan berarti satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih

Arti kata cakap

Cakap berarti sanggup melakukan sesuatu. Cakap juga berarti mampu. Cakap juga berarti dapat
Contoh: Cakap engkau membunuh hulubalang itu?, patik tiada cakap bercerai dengan dia

Cakap berarti pandai. Cakap juga berarti mahir
Contoh: Anak itu belum cakap mengerjakan hitungan perkalian

Cakap berarti mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu
Contoh: Ia diberhentikan dari jabatannya karena tidak cakap

Cakap berarti bagus rupanya. Cakap juga berarti cantik. Cakap juga berarti rupawan
Contoh: Gadis itu modern lagi cakap

Cakap berarti bagus. Cakap juga berarti elok (potongan atau halus bahannya tentang pakaian dan sebagainya)
Contoh: Alangkah cakapnya baju itu

Cakap berarti patut. Cakap juga berarti serasi
Contoh: Ia pantas dan cakap benar memakai baju itu

Cakap berarti tangkas. Cakap juga berarti cekatan (tidak lamban)
Contoh: Tampaknya ia cakap bekerja

Kata dengan kata dasar cakap

Bercakap berarti mempunyai kemampuan atau keberanian untuk melakukan sesuatu. Bercakap juga berarti berkuasa
Contoh: Seorang pun tiada bercakap naik pohon nyiur itu, inilah prajurit yang bercakap mencuri keris laksamana


Bercakap berarti berbicara. Bercakap juga berarti berbincang. Bercakap juga berarti berkata
Contoh: Kalau hanya bercakap, semua orang juga bisa

Bercakap berarti berbahasa. Bercakap juga berarti berbicara dengan bahasa
Contoh: Mereka bercakap inggris

Cakapan berarti yang dipercakapkan. Cakapan juga berarti omongan


Cakapan berarti karya sastra atau bagiannya yang berbentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih, atau ada kalanya seorang tokoh berbicara kepada dirinya sendiri atau kepada pembaca dan pendengar. Cakapan juga berarti dialog

Kecakapan berarti kemampuan. Kecakapan juga berarti kesanggupan


Kecakapan berarti kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu

Mempercakap berarti menjadikan lebih cakap (mampu, mahir)
Contoh: Kita harus berusaha mempercakap anak-anak agar dapat melahirkan isi hatinya dengan tepat


Mempercakapkan berarti mempercakap


Mempercakapkan berarti membicarakan. Mempercakapkan juga berarti memperkatakan. Mempercakapkan juga berarti memperbincangkan
Contoh: Mereka sedang mempercakapkan sebab-sebab kebakaran di situ

Mempercakapkan berarti mengucapkan. Mempercakapkan juga berarti menggunakan bahasa
Contoh: Ia mengerti bahasa jawa, tetapi tidak dapat mempercakapkannya

Mencakapi berarti mengajak berbicara. Mencakapi juga berarti menegur


Percakapan berarti pembicaraan. Percakapan juga berarti perbincangan. Percakapan juga berarti perundingan


Percakapan berarti perihal bercakap-cakap (dipertentangkan dengan apa yang ditulis)

Percakapan berarti satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih

Istilah dengan kata dasar cakap

Bercakap-cakap berarti berbincang-bincang. Bercakap-cakap juga berarti berbicara. Bercakap-cakap juga berarti beromong-omong
Contoh: Ia sedang bercakap-cakap dengan temannya


Cakap angin berarti cakap yang tidak ada isinya atau tidak benar. Cakap angin juga berarti omong kosong


Cakap besar berarti bual


Cakap kosong berarti cakap angin


Peribahasa dengan kata cakap

Cakap berdegar-degar, tumit diketing berarti banyak mulut, tetapi penakut


Cakap berlauk-lauk, makan dengan sambal lada berarti cakapnya seperti orang berada, padahal sesungguhnya hidupnya serba kekurangan


Jadi alas cakap berarti sebagai imbalan jasa yang telah dibuat


Manis mulutnya bercakap seperti sautan manisan, di dalam bagai empedu berarti mulut manis (perkataan yang manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya


Mendengarkan cakap enggang berarti mendengarkan bujukan musuh


Sejengkal menjadi sehasta cakapan sejengkal dibawa sehasta berarti melebih-lebihkan hal yang sebenarnya


Terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik berarti perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata percakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih