Arti Kata Reka Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Kamis 19 September 2019 oleh Staf


Reka memiliki 1 arti. Reka memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga reka dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Arti reka

Dasar: -
Bidang: -
Jenis: -
Kelas: verba
Ragam: -
Lain: -
Arti: Reka berarti susun, atur, tata

Kata dengan kata dasar reka

Rekaan berarti karangan. Rekaan juga berarti cerita karangan (khayal). Rekaan juga berarti buatan. Rekaan juga berarti rancangan. Rekaan juga berarti angan-angan (fantasi). Rekaan juga berarti skema. Rekaan juga berarti kira-kiraan. Rekaan juga berarti perkiraan (perhitungan). Rekaan juga berarti reka(-reka)


Istilah dengan kata dasar reka

Mereka-reka berarti mereka


Reka-reka berarti aturan tindakan
Contoh: Mengambil reka-reka untuk menyelamatkan keluarganya


Reka-reka berarti sesuatu yang dibuat-buat atau diakal-akalkan. Reka-reka juga berarti karangan
Contoh: Rupanya kabar itu reka-reka semata-mata

Reka-reka berarti akal (daya upaya tipu muslihat)
Contoh: Orang banyak reka-rekanya untuk mencari uang

Reka-rekaan berarti rekaan


Peribahasa dengan kata reka

Hidung laksana kuntum seroja, dada seperti mawar merekah berarti perihal menyatakan keelokan bentuk hidung dan dada perempuan


Tali jangan putus, kaitan jangan rekah berarti perkara harus diputus seadil-adilnya agar kedua belah pihak yang beperkara sama-sama senang


Demikian arti, makna, pengertian dan definisi dari kata reka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih