Rima Kata Akua Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dirangkum pada hari Jumat 20 September 2019 oleh Staf


Akua memiliki 4 macam rima. Rima-rima ini meliputi rima akhir sempurna, rima akhir tak sempurna, rima akhir ganda, rima akhir ganda tak sempurna, dan rima awal. Berikut adalah rima kata akua.

Rima Akhir Sempurna Dari Kata Akua

(Rima akhir sempurna adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir)
 1. Akua
 2. Kua
 3. Makua
 4. Tekua

Rima Akhir Tak Sempurna Dari Kata Akua

(Rima akhir tak sempurna adalah persamaan bunyi pada bagian suku kata terakhir)
 1. Papua
 2. Akua
 3. Alotetua
 4. Ambua
 5. Antarbenua
 6. Banua
 7. Barua
 8. Batua
 9. Benua
 10. Berdua-dua
 11. Berdua
 12. Berketua
 13. Bersua
 14. Bertua-tua
 15. Bunggua
 16. Cua
 17. Desidua
 18. Dua-dua
 19. Dua
 20. Gegua
 21. Gua
 22. Jua
 23. Kakaktua
 24. Kamitua
 25. Kampua

Rima Akhir Ganda Dari Kata Akua

(Rima akhir ganda adalah persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir)
 1. Akua
 2. Makua

Rima Awal Dari Kata Akua

(Rima awal adalah persamaan bunyi pada suku kata awal)
 1. Akuarius
 2. Aku
 3. Akua
 4. Akuades
 5. Akuadestilata
 6. Akuaduk
 7. Akuafalfa
 8. Akuakultur
 9. Akualung
 10. Akuamarin
 11. Akuan
 12. Akuarel
 13. Akuaris
 14. Akuarium
 15. Akuastat
 16. Akuatik
 17. Akuatosere
 18. Akuduktus
 19. Akueduk
 20. Akuifer
 21. Akuisisi
 22. Akuk
 23. Akulea
 24. Akulturasi
 25. Akumulasi

Demikian rima dari akua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya. Rima dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu puisi, sajak ataupun syair.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih