Sinonim Kata Lembaran Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia

Dirangkum pada hari Selasa 17 September 2019 oleh Staf


Lembaran memiliki 134 sinonim. Kata ataupun istilah ini memiliki persamaan dan kemiripan makna dengan lembaran atau bisa juga disebut memiliki padanan arti dan makna.

Arti kata lembaran

Lembaran berarti helai (daun, kertas, dan sebagainya)
Contoh: Dituliskan pada lembaran kertas

Lembaran berarti catatan
Contoh: Peristiwa itu patut dicatat dalam lembaran sejarah

Lembaran berarti terbitan (surat kabar, majalah, dan sebagainya)

Daftar sinonim kata lembaran

 1. Tumpukan
 2. Gundukan
 3. Kumpulan
 4. Onggokan
 5. Tambunan
 6. Tandingan
 7. Timbunan
 8. Tonggok
 9. Lapisan
 10. Susunan
 11. Terbitan
 12. Cetakan
 13. Edisi
 14. Keluaran
 15. Nomor
 16. Buku
 17. Buletin
 18. Edaran
 19. Jurnal
 20. Karya
 21. Koran
 22. Majalah
 23. Surat Kabar
 24. Daftar
 25. Jadwal
 26. Urutan
 27. Bentuk
 28. Formasi
 29. Konfigurasi
 30. Konstelasi
 31. Morfologi
 32. Struktur
 33. Anggitan
 34. Gubahan
 35. Karangan
 36. Kreasi
 37. Tulisan
 38. Pagina
 39. Halaman
 40. Kaca
 41. Muka
 42. Angka
 43. Bilangan
 44. Bagian
 45. Jilid
 46. Volume
 47. Eksemplar
 48. Kopi
 49. Bagian Depan
 50. Bidang
 51. Dada
 52. Depan
 53. Durja
 54. Front
 55. Hadapan
 56. Paras
 57. Pendahuluan
 58. Permukaan
 59. Permulaan
 60. Roman
 61. Rupa
 62. Sadar
 63. Sebelah Hadapan
 64. Segi
 65. Sisi
 66. Sosok
 67. Syatar
 68. Tampang
 69. Wajah
 70. Lempeng
 71. Ceper
 72. Gepeng
 73. Layah
 74. Leper
 75. Pipih
 76. Kerak
 77. Keping
 78. Lempengan
 79. Kepingan
 80. Paisan
 81. Lembar
 82. Carik
 83. Helai
 84. Benang
 85. Tali
 86. Petala
 87. Banjar
 88. Barisan
 89. Deretan
 90. Saf
 91. Golongan
 92. Kalangan
 93. Kasta
 94. Kaum
 95. Kelas
 96. Lingkungan
 97. Puak
 98. Strata
 99. Tataran
 100. Tingkatan
 101. Wama
 102. Bilah
 103. Buah
 104. Potong
 105. Buatan
 106. Produk
 107. Rakitan
 108. Alumni
 109. Jebolan
 110. Lulusan
 111. Kacak
 112. Muka Surat
 113. Ciptaan
 114. Corak
 115. Format
 116. Lepasan
 117. Penerbitan
 118. Publikasi
 119. Versi
 120. Brosur
 121. Informasi
 122. Maklumat
 123. Pamflet
 124. Pengumuman
 125. Risalah
 126. Sebaran
 127. Selebaran
 128. Tabloid
 129. Tebaran
 130. Undangan
 131. Acuan
 132. Gemblengan
 133. Tempaan
 134. Teraan

Demikian sinonim, padanan, persamaan dan kemiripan arti dan makna dari lembaran menurut Tesaurus Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih